HØST - roman

Hovedpersonen er kommet til veis ende. Men før han sovner inn, er det noe han trenger å komme til klarhet i. Langsomt begynner han å fortelle sin historie til en den unge, kvinnelige hjemmepleieren. Noe skjedde den gangen, noe han angrer. Sammen legger de ut på en siste vandring til hans barndoms fjellandskap, der freden kanskje finnes.  Dette er ei bok som berører flere følsomme temaer: Livsløpets mange faser, omsorg, frykten for aldringen og døden, ønsket om en verdig avslutning på livet, og veien tilbake til barndommens uskyld. 

En bok som bør kunne glede og gi grunn til ettertanke for så vel den vanlige leser 

som mennesker i pleie og omsorg. 

50 min. 

Tlf.: 928 17 466              Mail: erlinped@online.no