DEN SPANSKE - noveller

«Forfattere er alltid på jakt etter historier, ideer, og kanskje først og fremst karakterer. Noen ganger må man ty til ekstraordinære virkemidler. Da Norsk Kulturråd sommeren -20 ønsket å fremme utviklingen av ny, norsk litteratur ved hjelp av coronamidler, søkte Erling Pedersen om støtte til et prosjekt han kalte VESTMARK. Ideen var å skrive et antall noveller med spanskesyken 1918 – 20 som tema. Arbeidet skulle skje i ei kasse av plexiglass og med skjermer ut mot publikum, slik at de kunne følge prosessen i sanntid. Støtte ble tildelt. Forfatteren tilbrakte deretter 12 lørdager i 12 byer i Vestfold og Telemark, skrivende i full offentlighet. Slik nådde han ut til et nytt publikum. Størst utbytte av turneen var likevel at han fant fram til og ble kjent med et antall spennende karakterer, hver med sine liv og sine skjebner under en dramatisk tid i norsk historie. Krig, nødsår, jobbetid - og en pandemi som på mange måter ligner svært på vår egen covid-19.» 

50 min. 

Tlf.: 928 17 466              Mail: erlinped@online.no