DER MIN KONGE ER - historisk roman

Denne romanen er et forsøk på å rettferdiggjøre og menneskeliggjøre tre skikkelser i historiens halvlys: Katharina de Bora, Isabella av Burgund og Anne Boleyn. Disse kvinnene levde sine liv i noen av de mørkeste årene i Europas historie, da Martin Luthers opprør mot moderkirken utløste en rekke svært blodige og voldsomme maktkamper over hele kontinentet. Katharina de Bora kom allerede som fireåring i kloster. Hun ble siden «røvet» til Wittenberg, der hun giftet seg med Martin Luther. Anne Boleyn fikk tusen dager som Henrik 8.s hustru og Englands dronning. Isabella av Burgund dro som femtenåring til Danmark for å gifte seg med Christian 2., til tittelen dronning Elisabeth av Danmark, Norge og Sverige. Isabella var bindeleddet mellom de tre kvinnene. Hun vokste opp ved hoffet i Nederland med Anne som kammerpike, og da hun måtte i landflyktighet med sin mann, ble hun kjent med Katharina i Wittenberg. Der konverterte hun til Luthers lære. Mens Anne altså støttet Henrik 8. helhjertet i hans kamp for å reformere den engelske kirken. Martin Luther, Henrik 8. og Christian 2. var stridige, uforsonlige og nådeløse karakterer. Kvinnene som valgte å følge dem og støtte dem fikk da også sine skjebner merket av dette, til dels på fatalt vis. Erling Pedersen har skildret mange sterke og flotte kvinneskikkelser i sitt lange forfatterskap. Anna i tetralogien om folket på Skrede, Silja i Herregårdsspillet, Prillar-Guri i Sinklarspelet, Aona og Erla i triologien om Christian 4., og Batsheba i oratoriet War Lord. Og nå altså Frau Katy, La petite Boleyn og dronning Elisabeth, fra reformasjonens første og mest turbulente tid. 

50 min. 

Tlf.: 928 17 466              Mail: erlinped@online.no