FRA NORDVESTLANDET TIL NORDAUSTLANDET - VIA KAPP DET GODE HÅP


Kåseri om å være frilanser i norsk kulturliv, og om hvor viktig det er å reise. 

50 min.

Tlf.: 92817466

Mail: erlinped@online.no