Enkelte tidligere titler kan ennå skaffes på forespørsel. De fire siste utgivelsene finner du her.

DEN SPANSKE - noveller (2021)

Innbundet: 200 kr. e-bok : 90 kr. Porto: 70 kr. Få ex!

Historier fra tida med spanskesyken, 1918 – 21.

LISA OG HAVØRNUNGEN - ill. barnebok

Innbundet: 150 kr. Pdf: 75 kr. Porto: 70 kr. Få ex!

Lisa går i 5. klasse. En sommer får hun i oppdrag å holde øye med en havørnfamilie.

MINSTENS LANGE REISE - ill. barnebok

Innbundet: 100 kr. Pdf: 75 kr. Porto: 70 kr. Få ex.!

Minsten er en liten låvesvalegutt som ikke er helt som de andre, men som kjemper seg til sin plass i flokken likevel, takket være optimisme, pågangsmot og gode venner.

DER MIN KONGE ER - historisk roman (2020)

Innbundet: 150 kr. e-bok: 75 kr. Porto: 70 kr. Få ex.!

En roman som forsøker å rettferdiggjøre og menneskeliggjøre tre skikkelser i historiens halvlys: Katharina de Bora, Isabella av Burgund og Anne Boleyn.