DER MIN KONGE ER - historisk roman (2020)
Innbundet: 150 kr. e-bok: 75 kr. Porto: 70 kr. Få ex.!

En roman som forsøker å rettferdiggjøre og menneskeliggjøre tre skikkelser i historiens halvlys: Katharina de Bora, Isabella av Burgund og Anne Boleyn.

Disse kvinnene levde sine liv i noen av de mørkeste årene i Europas historie, da Martin Luthers opprør mot moderkirken utløste en rekke svært blodige og voldsomme maktkamper over hele kontinentet. Katharina de Bora kom allerede som fireåring i kloster. Hun ble siden «røvet» til Wittenberg, der hun giftet seg med Martin Luther. Anne Boleyn fikk tusen dager som Henrik 8.s hustru og Englands dronning. Isabella av Burgund dro som femtenåring til Danmark for å gifte seg med Christian 2., til tittelen dronning Elisabeth av Danmark, Norge og Sverige. Isabella var bindeleddet mellom de tre kvinnene. Hun vokste opp ved hoffet i Nederland med Anne som kammerpike, og da hun måtte i landflyktighet med sin mann, ble hun kjent med Katharina i Wittenberg. Der konverterte hun til Luthers lære. Mens Anne altså støttet Henrik 8. helhjertet i hans kamp for å reformere den engelske kirken.


BESTILL HER