ÅRETS BARNEBOK I SERIEN OM BARN OG FUGLER:

Karan er flyktning fra Irak, og kom til Kråkevika denne vinteren med faren og de to søstrene sine. Han trives ikke på skolen.

«Karan sitter ytterst på stolen. Det har han gjort hver dag og hver time denne våren. Alt handler om å komme seg fortest mulig ut og bort. Heldigvis er femte klasse snart over. Om et øyeblikk er han fri. Sander og gjengen har plaget ham helt siden han kom til Strand skole i januar. Han var forkjølet og hes. Han var svart i håret. Og han skulle bo i Kråkevika. «Kråkaaa! Kråkaaa! Kråkaaa!»

På hjemveien redder Karan en kråkeunge fra å bli hakket i hjel av andre fugler. Det blir starten på et vennskap og en sommer som skal forandre på alt.
Karan bærer på vonde minner fra krigen, men savner mest moren han mistet under flukten mot nord. Nå forsøker han å løse problemene han sliter med på si egen måte. Så viser det seg at han ikke er alene likevel. Det finnes noen som vil hjelpe ham.
«Kråka som ville bli ravn» er derfor, til tross for et vanskelig tema, blitt ei hyggelig og lettlest bok.

Boka passer kanskje best for 4. - 6. klassetrinn, og kan sammen med «Minstens lange reise» (2020) og «Lisa og havørnungen» (2021) også brukes som grunnlag for diskusjoner om naturvern og artsmangfold.

Selges til redusert pris på grunn av små skjønnhetsfeil på forsiden:

kr. 149,- + porto kr. 70,-
Som .pdf: kr. 99,-

Send bestilling til: erlinped@online.no


NY BOK image