KONGENS KVINNER - bind 2 av 3 om Christian 4. og hans norske kvinner

En vårdag i 1615 stiger Aona Nordfra og datteren Erla i land på Sjælland. De to kvinnene er blant de fattigste av de fattige,
men bærer begge kongens merke, det speilvendte monogrammet til Christian 4. av Danmark og Norge.

Det er da også kongen de to kvinnene søker seg mot. Underveis velger de imidlertid hver sin tilnærmingsmåte.
Aona bygger seg opp i det skjulte som forretningskvinne, for om mulig en dag å kunne føre far og datter sammen på et likeverdig nivå.
Erla følger sin utferdslyst og forskertrang. Etter å ha vært mannskap på Ove Gieddes treårige ekspedisjon til Ceylon,
begynner hun som lærling hos kongens hoffkjemiker Peter Payngk.

Christian 4. er på sin side svært konsentrert om samlivet med sin nye hustru, den unge Kirsten Munk.
Samtidig forsøker han etter evne å holde rikets tre hovedfiender fra livet, svenskene, trollfolkene og katolikkene.
Det hele topper seg i hans inntreden i Tredveårskrigen. Christian 4.s tyske eventyr ender imidlertid fatalt.
I slaget ved Lutter am Barenberge lider han sitt livs hittil største nederlag.

Omsider kommer likevel dagen da Erla skal møte sin far, ansikt til ansikt. Det er ball
på rikenes vakreste slott, Frederiksborg …

KONGENS KVINNER er en fargesterk, dramatisk og stort anlagt fortelling om mennesker i en brytningstid,
i skjæringspunktet mellom tro og overtro, mellom renessansens magi og den moderne tids rasjonalisme.

Romanen er en frittstående fortsettelse på ”Kongens merke” (2006).TILBAKE