NY BOK: KONGENS ÆRE

Med Kongens ære er Erling Pedersens bred anlagte trilogi om Christian IV og hans kvinner komplett.
Trilogien, som er den første større teksten på flere tiår i Norge som tar for seg Christian IV,
går tett inn på kongen og portretterer, ikke bare politikeren og krigføreren, men mennesket Christian IV,
med all hans tvil, lengsler, smålighet og storhet.
Samtidig gjør Pedersen det dristige grep at han forener den historiske Christian med to fiktive kvinneskikkelser;
norske Aona og datteren de får – Erla.
Kongens ære er en underholdende og rik historisk roman som betrakter datiden både fra kongeperspektiv og,
ikke minst, fra perspektivet til Erla, som både forakter og lengter etter sin far.
De tidligere bøkene i trilogien er: Kongens merke (2006) og Kongens kvinner (2009).TILBAKE