BAKSIDETEKST: DEN SPANSKE - noveller

Forfattere er alltid på jakt etter historier, ideer, og kanskje
først og fremst karakterer. Noen ganger må man ty til
ekstraordinære virkemidler. Da Norsk Kulturråd sommeren -20
ønsket å fremme utviklingen av ny, norsk litteratur ved hjelp av
coronamidler, søkte Erling Pedersen om støtte til et prosjekt han
kalte VESTMARK. Ideen var å skrive et antall noveller med
spanskesyken 1918 – 20 som tema. Arbeidet skulle skje i ei kasse av
plexiglass og med skjermer ut mot publikum, slik at de kunne følge
prosessen i sanntid. Støtte ble tildelt. Forfatteren tilbrakte deretter
12 lørdager i 12 byer i Vestfold og Telemark, skrivende i full offentlighet.
Slik nådde han ut til et nytt publikum. Størst utbytte av turneen var
likevel at han fant fram til og ble kjent med et antall spennende
karakterer, hver med sine liv og sine skjebner under en dramatisk tid
i norsk historie. Krig, nødsår, jobbetid - og en pandemi som på mange
måter ligner svært på vår egen covid-19.


TILBAKE